Služby
Překlady :

Ekonomie a obchod
Bankovnictví a pojišťovnictví
Manuály a technické dokumentace
Právní dokumenty a listiny včetně soudního ověření
Farmacie a medicína
Chemie, petrochemie, geochemie, geologie
Stavebnictví, energetika, telekomunikace
Ochrana životního prostředí
Systémy řízení jakosti
Překlady literárního charakteru pro nakladatelství a vydavatelství

DTP studio:

Naše DTP studio se specializuje především na QuarkXPress MaC, Photoshop a Illustrator, ale je schopné zajistit i kvalitní zpracování v ostatních aplikacích.

Tlumočení:

Doprovodné
Obchodní jednání
Simultánní
Zajištění tlumočnické techniky
Konferenční služby

Překladatelé a tlumočníci jsou odborníky ve svém oboru a jsou Kodexem překladatelů a tlumočníků vázáni zachovávat mlčenlivost o informacích, se kterými se při své práci seznámí.


© 2008 Confero